Zvládanie námietok a argumentačné zručnosti

Kurz pre verejnosť 

Periodicita organizovania kurzu:

mesačne 

Miesto konania

Košice a podľa záujmu aj v iných mestách SR

Cena (bez DPH)

130 € (viac účastníkov zľava až 10%)

Termín uzávierky

11.05.2012

 

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe analýzy tréningových potrieb a presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah:  
2 dni


Ciele tréningu a cieľová skupina

Cieľovou skupinou tohto tréningu je stredný a vyšší manažment, tím lídri, obchodníci a predajcovia.


Obsahová náplň

 • Ako zvládať námietky, ktoré vznikajú pri riadiacom procese, ale aj v normálnej pracovnej komunikácii
 • Ako pripravovať a využívať argumenty
 • Akým spôsobom zvládať „manipulatívne“ námietky
   

Výuková metóda

 • Prezentácia a výklad skúsenosti s procesom zvládanie námietok a tvorby argumentov
 • Zisťovanie typológie oponentov a jej využitie pri tvorbe argumentov
 • Riešenie reálnych modelových situácií ich analýza a rozbor
 • Prezentácia metodiky tvorby Databanky argumentov
 • Individuálne a tímové úlohy a tvorba akčných plánov so zameraním na zlepšenie vlastných argumentačných schopnosti
   

Lektor

Štefan Merreider, Zdeno Knižka

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Vyplňte, prosím uvedený formulár.

Meno a priezvisko*
Telefón*
Email*
Správa*