Nákupca - ako nakupovať

Kurz pre verejnosť 

Periodicita organizovania kurzu:

mesačne 

Miesto konania

Košice a podľa záujmu aj v iných mestách SR

Cena (bez DPH)

130 € (viac účastníkov zľava až 10%)

Termín uzávierky

11.05.2012

 

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe analýzy tréningových potrieb a presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah:  
2 dni


Ciele tréningu a cieľová skupina

Tréning je určený hlavne pre „nákupcov“, ale aj pre riadiacich pracovníkov a stredný manažment.


Obsahová náplň

 • Ako vybudovať schopnosti vedúce ku skutočnému a efektívnemu nákupu za cenu čo najmenších ústupkov
 • Ako prekonať bariéry voči „mäkkým alebo až kamarátskym“ postojom pri nakupovaní tovarov a služieb
 • Akými spôsobmi sa zvyšuje úspešnosť efektívneho nákupu a tým sa zvyšuje aj profit pre spoločnosť
   

Výuková metóda

 • Prezentácia a výklad skúsenosti s nákupným procesom
 • Zisťovanie typológií predajcov a nákupcov formou testov a ich využitie pri vyjednávaní
 • Riešenie reálnych modelových situácií ich analýza a rozbor
 • Individuálne a tímové úlohy a tvorba akčných plánov so zameraním na zlepšenie vlastných vyjednávacích schopnosti
   

Lektor

Štefan Merreider, Zdeno Knižka

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Vyplňte, prosím uvedený formulár.

Meno a priezvisko*
Telefón*
Email*
Správa*