Vyjednávanie a jednanie

Kurz pre verejnosť 

Periodicita organizovania kurzu:

mesačne 

Miesto konania

Košice a podľa záujmu aj v iných mestách SR

Cena (bez DPH)

130 € (viac účastníkov zľava až 10%)

Termín uzávierky

11.05.2012

 

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe analýzy tréningových potrieb a presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah:  
2 dni


Ciele tréningu a cieľová skupina

Cieľovou skupinou tréningu sú pracovníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom vstupujú do procesu jednania a vyjednávania napr. stredný, vyšší manažment a obchodníci.


Obsahová náplň

  • Ako dosiahnuť schopnosť účinne jednať a vyjednávať
  • Akým spôsobom zvládať sťažnosti a námietky v prvej línii a upevniť komunikačné zručnosti prostredníctvom použitia asertívnej komunikácie
  • Prečo je dôležité poznanie spôsobu zmýšľania druhej strany a prostredníctvom správnej voľby používaných nástrojov dosiahnuť úspech vo vyjednávaní


Výuková metóda

  • Prezentácia a výklad skúsenosti s vyjednávacím procesom
  • Zisťovanie typológií účastníkov formou testov a ich predpokladov na úspešné zvládanie jednania a vyjednávania
  • Riešenie reálnych modelových situácií ich analýza a rozbor
  • Individuálne a tímové úlohy a tvorba akčných plánov so zameraním na zlepšenie vlastných vyjednávacích schopnosti


Lektor

Štefan Merreider, Zdeno Knižka

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Vyplňte, prosím uvedený formulár.

Meno a priezvisko*
Telefón*
Email*
Správa*