Riešenie konfliktov v tíme

Kurz pre verejnosť 

Periodicita organizovania kurzu:

mesačne 

Miesto konania

Košice a podľa záujmu aj v iných mestách SR

Cena (bez DPH)

130 € (viac účastníkov zľava až 10%)

Termín uzávierky

11.05.2012

 

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe analýzy tréningových potrieb a presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah:  
2 dni


Ciele tréningu a cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú zistiť ako predchádzať konfliktom v práci a osobnom živote a v prípade ich vzniku vyriešiť konflikty s čo najmenšími stratami. Stredný a vyšší manažment, ako aj vedúci pracovníci jednotlivých oddelení spoločnosti a ich zamestnanci.


Obsahová náplň

  • Ako spoznať a osvojiť si pravidlá pre riešenie konfliktov a odporúčania pre predchádzanie konfliktov v tíme
  • Prečo je dôležité naučiť sa rozpoznávať situácie a potrebné súvislosti pre úspešné zvládanie konfliktov
  • Akými metódami zvládať stres, emócie, prácu s faktami a záujmami jednotlivých členov tímu


Výuková metóda

  • Prezentácia domácich a svetových skúsenosti s riešením konfliktov
  • Zisťovanie typológií účastníkov formou testov a ich predpokladov na úspešné zvládanie konfliktov
  • Riešenie modelových situácií
  • Individuálne a tímové úlohy
  • Tvorba akčných plánov


Lektor

Štefan Merreider, Zdeno Knižka

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Vyplňte, prosím uvedený formulár.

Meno a priezvisko*
Telefón*
Email*
Správa*