Osobný predaj tovarov a služieb

Kurz pre verejnosť 

Periodicita organizovania kurzu:

mesačne 

Miesto konania

Košice a podľa záujmu aj v iných mestách SR

Cena (bez DPH)

130 € (viac účastníkov zľava až 10%)

Termín uzávierky

11.05.2012

 

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe analýzy tréningových potrieb a presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah:  
2 dni


Ciele tréningu a cieľová skupina

Tréning je vhodný pre obchodníkov a tím lídrov , ktorí sa zaoberajú predajom, ale aj pre multi- levelové siete a obchodné spoločnosti.


Obsahová náplň

  • Ako zvýšiť istotu a sebavedomie obchodníkov prostredníctvom základných a podporných techník predaja a jednania
  • Akým spôsobom využiť základy psychológie v komunikácii so zákazníkom a prostredníctvom schopnosti prezentovať firmu a produkty vytvoriť dlhodobý vzťah medzi zákazníkom a firmou
  • Ako zvládnuť obchodný proces tak, aby zákazník „kúpil“ a opäť sa „vrátil“

 

Výuková metóda

  • Prezentácia a výklad skúsenosti s obchodným procesom
  • Zisťovanie typológie oponentov a jej využitie pri predaji
  • Riešenie reálnych obchodných modelových situácií, ich analýza a rozbor
  • Videoukážky modelových situácií a spätná väzba pre účastníkov
  • Individuálne a tímové úlohy a tvorba akčných plánov so zameraním na zlepšenie vlastných obchodných schopnosti


Lektor

Štefan Merreider, Zdeno Knižka

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Vyplňte, prosím uvedený formulár.

Meno a priezvisko*
Telefón*
Email*
Správa*