Telefónny marketing a predaj cez telefón

Kurz pre verejnosť 

Periodicita organizovania kurzu:

mesačne 

Miesto konania

Košice a podľa záujmu aj v iných mestách SR

Cena (bez DPH)

130 € (viac účastníkov zľava až 10%)

Termín uzávierky

11.05.2012

 

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe analýzy tréningových potrieb a presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah:  
2 dni


Ciele tréningu a cieľová skupina

Tréning je určený pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do telefonického kontaktu so zákazníkmi, predávajú cez telefón tovar, alebo služby.


Obsahová náplň

  • Ako dosiahnuť efektívne výsledky tele-marketingom, alebo tele-predajom
  • Ako zvládnuť osobitosti a taktiky telefónnej komunikácie
  • Akým spôsobom sa pripraviť na každý obchodný telefonát
  • Prečo je dôležité následne logické vyhodnotenie a zatriedenie všetkých údajov získaných počas telefonátu


 

Výuková metóda

  • Prezentácia a výklad skúsenosti s tele-marketingom a tele-predajom
  • Zisťovanie typológie zákazníkov a jej využitie pri predaji
  • Riešenie reálnych telefónnych modelových situácií, ich analýza a rozbor
  • Audioukážky modelových situácií a spätná väzba pre účastníkov
  • Individuálne a tímové úlohy a tvorba akčných plánov so zameraním na zlepšenie vlastných obchodných schopnosti


Lektor

Štefan Merreider, Zdeno Knižka

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Vyplňte, prosím uvedený formulár.

Meno a priezvisko*
Telefón*
Email*
Správa*