Ako efektívne prezentovať

Kurz pre verejnosť 

Periodicita organizovania kurzu:

mesačne 

Miesto konania

Košice a podľa záujmu aj v iných mestách SR

Cena (bez DPH)

130 € (viac účastníkov zľava až 10%)

Termín uzávierky

11.05.2012

 

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. Cena bude vypočítaná na základe analýzy tréningových potrieb a presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah:  
2 dni


Ciele tréningu a cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú efektívnejšie prezentovať, pútavo hovoriť na verejnosti a pri klientovi, a ktorým bráni v hladkom prezentovaní tréma. Manažéri, obchodníci a predajcovia.


Obsahová náplň

  • Ako dosiahnuť účinnosť a plynulosť v prezentácii firmy, produktu a seba samého pred klientom alebo v rámci spoločnosti,
  • Aký najefektívnejší spôsob prezentácie použiť v pravom čase a na správnom mieste
  • Ako vytvoriť pozitívnu reakciu na podávané informácie a eliminovať v maximálnej miere pochybnosti o prezentovaných informáciách


Výuková metóda

  • Praktický koučovaný nácvik krátkych prezentácií zaznamenávaný na video
  • Kvalifikovaná spätná väzba zameraná na silné stránky prezentátora a možný priestor pre zlepšenie
  • Premietnutie ukážok profesionálnych prezentátorov a ich analýza

 

Lektor

Štefan Merreider, Zdeno Knižka

 

Máte záujem o bližšie informácie?

Vyplňte, prosím uvedený formulár.

Meno a priezvisko*
Telefón*
Email*
Správa*