Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť MS consulting je zameraná na poradenstvo, obchodné a rozvojové programy v oblasti marketingu, predaja a riadenia ľudí. Využíva niekoľkoročné skúsenosti v riadení komerčných činností, v riadení ľudí a tímov pracujúcich v obchodnej praxi a v oblasti aktívneho styku so zákazníkmi.

Najsilnejšou stránkou spoločnosti je skutočnosť, že samotní konzultanti majú priamo osobné a profesionálne skúsenosti z predaja, z riadenia predajných tímov na rôznych úrovniach a v rôznych typoch spoločností. Pôsobenie v plne "zahraničných" spoločnostiach a v typicky "slovensky" fungujúcich firmách prinieslo spojenie komerčného chápania trhu a lokálneho myslenia a lokálnych zvykov.

Výsledkom je hlavne vznik účinných systémov schopných implementovať aktívne ponímanie obchodu a práce do lokálneho prostredia, čo naša spoločnosť považuje za základ akejkoľvek aktívnej a efektívnej činnosti.