Profil služieb

TRÉNINGOVE PROGRAMY


• 
ROZVOJOVÉ TRÉNINGY

    •  Riadenie ľudí a motivácia
    •  Riadenie zákazníckych centier a sekretariátov
    •  Orientácia na zákazníka
 

•  OBCHODNÉ TRÉNINGY

    •  Osobný predaj a predaj cez telefón
    •  Riadenie obchodných činností a tímov

 

PORADENSTVO


•  PORADENSTVO

    •  Riadenie ľudí
    •  Riadenie činností•  PREDAJ

•  MARKETING

Viac informácii o tréningových programoch »  Viac informácii o poradenstve »