Profil konzultantov

Konzultanti zúčastňujúci sa na jednotlivých projektoch spĺňajú všetky náročné kritériá požadované klientami z najrôznejších oblastí. Z dôvodu rôznorodosti požiadaviek klientov musia konzultanti spĺňať:

HLAVNÉ KRITÉRIÁ:

 • pracovné pôsobenie v zahraničí
 • pôsobenie v zahraničných firmách na Slovensku
 • pôsobenie v slovenských firmách
 • vykonávanie riadiacich pozícií
 • vysoký stupeň zodpovednosti vo vykonávaných pozíciách
 • viacročná prax

NADSTAVBOVÉ KRITÉRIÁ:

 • prirodzená orientácia na zákazníka
 • dôslednosť
 • cit pre detail
 • schopnosť efektívnej prezentácie
 • analytické myslenie
 • kreativita a jednoduchosť
 • akceptovanie zmien


Interné pôsobenie alebo vykonávanie projektov pre medzinárodné spoločnosti ako:
BAYER, DHL, METRO C&C, PFIZER, ELF - SANOFI, a SIEMENS
potvrdili odbornosť samotných konzultantov a implementácia mnohých navrhovaných profesionálnych postupov potvrdila schopnosť reagovať na vznesené požiadavky adekvátne a vytvoriť uzávery presne pokrývajúce potreby klientov.

PODPORNÉ SLUŽBY

Pri vypracovávaní jednotlivých projektov sa využívajú aj podporné služby, ktorých úlohou je vyplniť niektoré špecifické oblasti. Platný systém spĺňania náročných kritérií je v plnej miere využívaný aj vo výbere špecifických služieb.