Tréningové programy

Rozvojové a obchodné tréningové programy spoločnosti nie sú vopred pevne stanovené. Pre každý program je vytvorená tzv. Mapa Základnej Koncepcie, ktorá zahŕňa hlavné oblasti pre rozvoj požadovaných zručností.

Jednotlivé programy sú modelované:

  • Buď na základe požiadaviek a vopred zadefinovaných potrieb klienta pri zachovaní Mapy Základnej Koncepcie a s doplnením, so zosilením, alebo so zoslabením jednotlivých častí potrebných pre dosiahnutie požadovného cieľa,
  • Alebo, sa vytvára tzv. Programový mix, kde sa program modeluje úplne podľa požiadaviek klienta a môže sa vytvoriť úplne osobitná koncepcia.

Konzultáciami sa zosúlaďujú vznesené požiadavky a naše odporúčania tak, aby jednotlivé programy pokrývali všetky potreby jednotlivca a klienta.
Súčasťou jednotlivých programov a odporúčaných postupov je "follow up - meeting". (je to konzultácia v určitom časovom odstupe, kde sa hodnotia výsledky, alebo vypracovanie osobného plánu rozvoja ).

Pre dosiahnutie čo najvyššej efektivity sú programy vedené interaktívnym spôsobom, pri využívaní:

  • ukážok
  • video prezentácií,
  • hier
  • písomných častí.


V závere sú vypracované plány rozvoja, alebo stanovovanie cieľov, ktoré sú potom predmetom analýzy počas follow up - meetingoch.
Tieto postupy sú vysokoúčinné pre všetkých "začínajúcich", kde je najdôležitejšie formovať a vytvárať žiadané návyky hneď v počiatkoch. Pri komunikácii s jedincami so širšími skúsenosťami je použiteľná celá rada praktických skúseností a fungujúcich návodov, ako ešte viac zefektívniť dosahovanie očakávaných výsledkov.