Osobný predaj

Základná koncepcia

  • zákazník a jeho úloha
  • prezentácia firmy a seba
  • využívanie pozitívnych situácíí
  • techniky predaja
  • námietky
  • popredajné aktivity

 

Cieľová skupina

  • priami predajcovia
  • obchodné firmy
  • obchodní zástupcovia
  • multilevelové siete

 

Cieľ

Zvýšiť istotu a sebavedomie predajcov prostredníctvom základných a podporných techník predaja a jednania, prostredníctvom základov psychológie v komunikácii so zákazníkom a prostredníctvom schopnosti prezentovať firmu, služby, produkty a svoju osobu spôsobom obchodne príťažlivým pre zákazníka.