Riadenie obchodných činností a tímov

Základná koncepcia

  • stanovovanie cieľov
  • vytváranie rutín
  • výkony a odchylky
  • hodnotenie a revízia výsledkov
  • team "SPIRIT"
  • vedúca úloha v tíme

 

Cieľová skupina

  • obchodný management
  • marketingový management
  • vedúci obchodných skupín
  • riadiace pozície so zodpovednosťou za obchodné výsledky

 

Cieľ

Vytvorenie, zaškolenie, riadenie profesionálnych obchodných jednotiek a tímov na základe vopred stanovených cieľov a rozpočtov, na základe schopnosti reagovať na zmeny trhu a na zmeny cieľov a podporených silným tímovým duchom s jasným, vopred premysleným koncepčným riadením kompententnými manažérmi.