Telefónny marketing a predaj cez telefón

Základná koncepcia

  • zákazník a jeho potreby
  • telefón - špecifiká komunikácie
  • upútanie pozornosti
  • príprava pred telefonátom
  • tele - marketing
  • tele - predaj

 

Cieľová skupina

  • zamestnanci obchodných úsekov
  • spoločnosti - prieskum trhu
  • recepcie obchodných firiem
  • služby pre zákazníkov

 

Cieľ

Dosahovanie efektívnych výsledkov tele-marketingom alebo tele - predajom cez poznanie osobitosti a taktiky telefónnej komunikácie a prostredníctvom nevyhnutnej odbornej predprípravy na každý obchodný telefonát a následným logickým vyhodnotením a zatriedením všetkých údajov získaných počas telefonátu.