Riadenie zákazníckych centier a sekretariátov

Základná koncepcia

  • komunikácia s nadriadeným
  • stanovovanie priorít
  • organizácia pravidelných činností
  • riadenie telefónneho hovoru
  • spolupráca s tímom
  • komplikovaní zákazníci

 

Cieľová skupina

  • pracovníci sekretariátov
  • asistenti
  • centrá pre zákazníkov
  • zamestnanci recepcií

 

Cieľ

Vytvorenie spoľahlivého komunikačného článku medzi vedením a firmou , medzi firmou a zákazníkmi pri využívaní efektívnej komunikácie, cez chápenie priorít medzi pokynmi a dennou prácou pri spĺňaní očakávaných výkonov a cez účinné manažovanie všetkých činností vznikajúcich denne na pracovisku.