Orientácia na zákazníka

Základná koncepcia

  • pochopenie zákazníka
  • externí a interní zákazníci
  • úloha zákazníka v obchode
  • zákazník platí naše potreby
  • zákazník je tiež človek
  • JA ako zákazník

 

Cieľová skupina

Každý v kontakte so zákazníkom

  • personál v prvej línii
  • obsluhujúci personál
  • predajcovia
  • zákaznícke strediská

 

Cieľ

Uznanie a pochopenie zákazníka ako základého článku v obchode , ktorý svojími požiadavkami vyjadruje ochotu a schopnosť nakupovať naše služby alebo produkty a tak vlastne priamo zabezbečuje a ovplyvňuje rozvoj spoločnosti a očakáva úmerné reakcie na vznesené a aj na nevyslovené požiadavky od jednotlivca a od firmy.