Riadenie ľudí a motivácia

Základná koncepcia

 • úloha jednotlivca
 • výber ľudí
 • využite interpersonálnych vzťahov
 • delegovanie úloh
 • objektívne hodnotenie
 • motivácia

 

Cieľová skupina

 • personálny manažment
 • stredný manažment
 • vedúci úsekov
 • multimarketingové systémy
 • vedúci a zástupcovia v predajných a výrobných jednotkách

 

Cieľ

Efektívne a riadené využitie potenciálu jednotlivca pre účinné dosahovanie stanovených cieľov za súčasného akceptovania potrieb jednotlivca a upevňovania loajality voči spoločnosti, voči ostatným zamestnancom, voči zákazníkom dosiahnuté výberom optimálnych kandidátov, správne vedených, hodnotených a motivovaných v pracovnom procese.