VÝHODNÉ FINANCOVANIE

Cenové relácie:

V každom prípade, záverečná súhrnná faktúra bude vždy obsahovať len jednu záverečnú sumu a v popise bude len uskutočnenie tréningu.

Tréningy vykonávané spoločnosťou MS consulting sú v 3 kvalitatívnych úrovniach:

 

1.       Úroveň – vykonanie tréningu bez vstupných analýz požiadaviek firmy, odbornosti a znalosti účastníkov, bez stanovovania kontrolných bodov na hodnotiace stretnutie a bez vypracovania akčného plánu pre rozvoj každého účastníka. Tréning bude vykonaný podľa popísanej štruktúry. Tréning bude vykonaný trénerom so všeobecným rozhľadom.

 

2.       Úroveň – zapracovanie návrhov a požiadaviek objednávateľa do obsahu tréningu a stanovenie kontrolných bodov na hodnotiace stretnutie ( stretnutie po tréningu, na ktorom sa bude vyhodnocovať účinnosť tréningu), bez vypracovania akčného plánu pre rozvoj každého účastníka. Tréning bude vykonaný podľa prediskutovanej štruktúry.

Tréning bude vykonaný trénerom so všeobecným rozhľadom pod dohľadom špecialistu na komunikáciu, vyjednávanie, predaj a  marketing.

 

3.       Úroveň - zapracovanie všetkých návrhov, analýz a požiadaviek objednávateľa do obsahu tréningu, vykonanie analýzy účastníkov tréningu, stanovenie kontrolných bodov na hodnotiace stretnutie. Akčný plán pre rozvoj jednotlivca bude vypracovaný v rámci tréningu.  Tréning bude vykonaný dvoma trénermi s mnohoročnou obchodnou praxou špecializujúcimi sa na predaj, marketing, komunikáciu, vyjednávanie a riadenie obchodu a obchodných tímov.

 

Pre stanovenie celkovej ceny je potrebné zohľadniť viacero faktorov a to počet dní, opakovania, odbornú úroveň a pod. V každom prípade pri tvorbe ceny vždy jednáme s klientom.

 

Je samozrejmé možné tréning vykonať vo vašich priestoroch  alebo externých priestoroch. V prípade požiadavky uskutočnenia tréningu v externých priestoroch vieme zabezpečiť priestory ( prezentačná miestnosť alebo hotel, vrátane ubytovania, stravy, raut, program  a pod) podľa Vašej požiadavky.

 

Suma zahrňuje:

-       interaktívny tréning,

-       študijné materiály, písacie potreby,

-       vedenie tréningu skúsenými lektormi z praxe,

-       konzultácie v rámci tréningu a konzultačných dní.