TRÉNING ŠITÝ NA MIERU

Zoznam tréningov šitých na mieru:

 

1. Riadiace tréningy:

-              Firemná kultúra

-              Stratégia a zavádzanie zmien vo firme

-              Vízia, stratégia firmy a jej využívanie

-              Riadenie ľudí a motivácia

-              Riadenie obchodných činností a tímov

-              Efektívny manažment

-              Kaučing

-              Riadenie zákazníckych centier a sekretariátov

-              Časový manažment

-              Time and territory management

-              Projektový manažment

-              Produktový manažment

-              Profil manažéra a zamestnanca

-              Nábor a výber manažérov a zamestnancov

-              Riadenie podľa cieľov, stanovovanie priorít tímu

-              Vedenie porád

-              Poskytovanie spätnej väzby

-              Motivácia

-              Riešenie konfliktov v tíme

-              Rozvoj ľudí v krízovom období

-              Mentoring, moderný nástroj riadenia

-              Marketing pre nemarketingových pracovníkov

-              Best practises

-              Performance management

 

2. Komunikačné a prezentačné tréningy:

 

-              Vedenie hodnotiacich pohovorov

-              Komunikačné zručnosti

-              Vyjednávanie a taktika predaja podľa typu klienta

-              Poznanie samého seba a komunikácia s okolím

-              Komunikácia  a  jednanie cez telefón v  praxi

-              Motivácia    Vzťah v tíme  – Vyjednávanie 

-              Interná komunikácia 

-              Firemná kultúra 

-              Efektívna prezentácia

-              Jednanie a vyjednávanie

-              Zvládanie námietok a argumentačné schopnosti

-              Image osobnosti manažéra

-              Ako zvládnuť kritické situácie v zamestnaní

 

3. Obchodné tréningy:

-              Techniky úspešnej prezentácie

-              Telemarketing a telepredaj

-              Ako aktívne pôsobiť na obchodnej výstave

-              Nákupný marketing

-              Technika a taktika nákupu

-              Orientácia na zákazníka a asertívna komunikácia

-              Marketing - jeho úloha a vplyv na firmu

-              Komunikácia, marketing a predaj

-              Úspešný predaj a taktika obchodnej komunikácie

-              Osobný predaj

-              Akvizičná činnosť

-              Business orientácia

-              Telefónny marketing a predaj cez telefón

-              Orientácia na zákazníka

-              Umenie vyjednávať

-              Efektívny nákupca: ako nakupovať tovary a služby

 

4. Špeciálne tréningy:

-              Riadenie kľúčových zákazníkov „Key account management“ a jeho uplatnenie v praxi

-              ATM - 3D  DEVELOPMENT

-              Svetová hospodárska kríza a sila marketing

-              Regeneračný program "LIFE"

-              Diferencovaný prístup k riadeniu zamestnancov podľa typu vzťahu a typológie pracovníka

-              Riadenie komunikačného cyklu - Marketing & Sales

-              Techniky kaučingu a vzájomná komunikácia

-              Customer management service, business orientation

-              Produkt, predaj, vyjednávanie

-              Kaučingový program . individuálny kaučing na zvýšenie výkonu

-              Rozvoj mentálnej odolnosti

-              Tvorba kompetenčných modelov

 

5. Manažérske hry:

-              Rozvojové

-              Riadiace

-              Obchodné

-              Krízový manažment