AKREDITOVANÉ ŠKOLENIA

Akreditované tréningy:

 1. Tímová spolupráca
 2. Vedenie hodnotiacich pohovorov
 3. Firemná kultúra
 4. Koučing
 5. Nábor a výber 
 6. Motivácia
 7. Presvedčivá komunikácia 
 8. Manažment času 
 9. Prezentačné zručnosti
 10. Asertivita a riešenie konfliktov 
 11. Zvládanie stresu 
 12. Vedenie porád 
 13. Vyjednávanie