INDOOR / OUTDOOR

Fotogaléria: INDOOR / OUTDOOR

INDOOR TRÉNING 

              Indoor program = program uskutočňovaný vo vnútri, v miestnosti, učebni

              Ide o neformálne vzdelávanie, ktoré je tiež založené na prežívaní a práci s hrou. Uskutočňuje sa však za zavretými dverami miestnosti, im odpadáva moment fyzickej náročnosti pre účastníkov. Indoor tréning môže byť rovnako ako outdoor zameraný na rozličné oblasti a rozličné aktivity. Predovšetkým však:

1. znalosti, porozumenie – sprostredkovanie informácie, náhradu na určitý problém

2. postoje, hodnoty – prezentácia hodnotových orientácií a vlastných postojov, schopnosť rešpektovať a zvážiť názory iných

3. schopnosti, konanie – možnosť ovládať, ovplyvniť, zmeniť svoje konanie

              Tréning pozostáva z teoretickej a praktickej časti, ktoré sa v duchu neformálneho vzdelávanie prelínajú. Teoretickou časťou je vymedzený obsah tréningu a informácia, ktorú chceme sprostredkovať. Praktickou časťou sa potom pokúšame dostať teóriu nenútene k účastníkovi. Cieľom je vniesť pochybnosti do životných schém, provokovať, nútiť premýšľať, prehodnocovať vlastné postoje, správanie, ...

OUTDOOR TRÉNING

              Tréning sa odohráva v prírodných podmienkach a spolu s umelo vytvorenými prekážkami tvorí základ outdoorového zážitkového vzdelávania.

Postupným prekonávaním prekážok a sa jednotlivec alebo skupina dostávajú do situácii v ktorých musia reagovať a konať. Spolu so správnou reflexiou a vhodne zvolenými hrami sa tak dopracuje každý k vlastnému poznaniu, odhaleniu skrytého problému a hľadaniu riešenia.

              Na vlastnej koži zažijete pocit, aké to je, byť odkázaný na vzájomnú spoluprácu a aké je to byť tým, na ktorého sa spoliehajú ostatníčlenovia tímu. Zistíte tiež, že nie je jednoduché dôverovať svojmu tímu a ešte ťažšie je zveriť svoj život do jeho rúk.

              Prírodné podmienky a prekážky v tréningu vám dajú neobmedzené možnosti rozvoja fantázie, osobnosti a myslenia po všetkých stránkach, hlavne v spojení s hrami a prírodou.